Gdzie szukać pomocy?

022 692 82 26 Całodobowy Telefon Zaufania AIDS
022 621 33 67 AIDS - Zielona Linia

Poradnia Internetowa HIV/AIDS: poradnia-ds-hiv-aids.kki.pl
Internetowa Poradnia "Bez pytań": bezpytan.pl


Pozostałe miasta: Białystok, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Wandzin, Wrocław, Zgorzelec.

Warszawa

Krajowe Centrum ds. AIDS
ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa
Tel. 022 331 77 77
strona www aids.gov.pl

Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON
Klub Młodzieżowy MARATON-URSUS
Ul. Bohaterów Warszawy 47, 02-495 Warszawa
adres e-mail funmaraton@interia.pl

Kampania Przeciw Homofobii
ul. Żelazna 68, 00-866 Warszawa
strona www kph.org.pl adres e-mail info@kph.org.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR
ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa
strona www monar.org adres e-mail info@monar.org

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "Res Humanae"
ul. Piękna 64a, 00-672 Warszawa
strona www reshumanae.neostrada.pl adres e-mail reshumanae@neostrada.pl

Społeczny Komitet ds. AIDS
ul. Wspólna 65a (oficyna, III piętro), 02-682 Warszawa
strona www skaids.org adres e-mail office@skaids.org

Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna"
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa
adres e-mail sps@qdnet.pl

Stowarzyszenie "LAMBDA Warszawa"
ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa
strona www lambdawarszawa.org adres e-mail warszawa@lambdawarszawa.org

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "PROGRAM STACJA"
ul. Wspólna 65 lok. 19, 00-687 Warszawa
strona www programstacja.org.pl adres e-mail info@programstacja.org.pl

Stowarzyszenie Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS "SIEĆ PLUS"
ul. Modzelewskiego 63, 02-679 Warszawa
strona www siecplus.blogspot.pl adres e-mail netplus@netplus.org.pl

Stowarzyszenie Wolontariuszy na Rzecz Dzieci "Mały Książe"
ul. Kamionkowska 49 lok. 15, 03-812 Warszawa
strona www dziecizaids.pl adres e-mail krystek1969@wp.pl

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "Bądź z Nami"
ul. Tamka 37 m 56, 00-355 Warszawa
strona www sww.aids.free.ngo.pl adres e-mail sww.aids@free.ngo.pl

Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy"
Ul. Targowa 44 lok. 1/1A, 03-377 Warszawa
strona www pozytywniwteczy.pl adres e-mail pozytywniwteczy@gmail.com

powrót do góry...

Białystok

Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki HIV/AIDS "Faros"
ul. Pietkiewicza 1/1, skr. poczt. 7, 15-689 Białystok
strona www faros.free.ngo.pl adres e-mail faros@free.ngo.pl

powrót do góry...

Gdańsk

Fundacja "Pomorski Dom Nadziei"
ul. Rzączyńskiego 1b lok. 18, 80-041 Gdańsk
strona www domnadziei.org.pl adres e-mail domnadziei@argo.pl

powrót do góry...

Kielce

Stowarzyszenie "NADZIEJA RODZINIE"
ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce
strona www nadziejarodzinie.org.pl adres e-mail sekretariat@nadziejarodzinie.org.pl

powrót do góry...

Kraków

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL
ul. Rakowicka 10a, 31-511 Kraków
strona www parasol.org.pl adres e-mail info@parasol.org.pl

Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym
ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków
strona www ktpu.krakow.pl adres e-mail mzygadlo@monar.krakow.pl

powrót do góry...

Lublin

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym "AGAPE"
ul. Bernardyńska 5, 20-109 Lublin
strona www agape.lublin.pl adres e-mail poczta@agape.lublin.pl

powrót do góry...

Łódź

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce"
ul. Skarbowa 28, 91-473 Łódź
strona www slyszeserce.org.pl adres e-mail poczta@slyszeserce.org.pl

powrót do góry...

Poznań

Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej "SEDNO"
Os. Winiary 9 lok. 15, 60-664 Poznań
strona www sedno.org adres e-mail sedno@poczta.jzk.pl

powrót do góry...

Rzeszów

Stowarzyszenie "POMOST"
ul. Matejki 10 lok. 4, 35-064 Rzeszów
strona www stowarzyszenie-pomost.org

powrót do góry...

Szczecin

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia i Prewencji Zagrożeń Społecznych "TADA"
ul. Małkowskiego 9/2, 70-305 Szczecin
strona www tada.pl adres e-mail info@tada.pl

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wspierające Osoby Żyjące z HIV i Chore na AIDS "DADU"
ul. Broniewskiego 12, 71-460 Szczecin
strona www dadu.org.pl adres e-mail daduwol@poczta.onet.pl

powrót do góry...

Toruń

Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec HIV/AIDS "RAZEM"
ul. Jęczmienna 14, 87-100 Toruń
strona www swrazem.republika.pl adres e-mail swrazem@o2.pl

powrót do góry...

Wandzin

Stowarzyszenie Solidarni "PLUS"
Wandzin 1, 77-323 Wandzin poczta Polnica
strona www ekosz.republika.pl adres e-mail ekoszkolazycia@poczta.onet.pl

powrót do góry...

Wrocław

Stowarzyszenie "Plus Minus"
ul. Barycka 5/3, 50-325 Wrocław
adres e-mail plus.minus@o2.pl

Towarzystwo Rozwoju Inicjatyw Społecznych UNISON
ul. Szybka 3 lok. 10, 50-421 Wrocław
strona www zadbajozdrowie.org.pl adres e-mail unison@poczta.onet.pl

powrót do góry...

Zgorzelec

Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym "Subsidium"
ul. Warszawska 37a, 59-900 Zgorzelec
strona www subsidium.arrakis.pl adres e-mail subsidium@free.ngo.pl

powrót do góry...Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Krajowego Centrum ds. AIDS.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawca: Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy"
ul. Targowa 44 lok. 1/1A, 03-377 Warszawa, pozytywniwteczy.pl

Projekt i wykonanie strony internetowej Agencja interaktywna SPINACZ.com